– 16/10/2015
Ondoezaren estatuari aurre egiteko ekintza kolektiboa eta lan psikosoziala.
Politika soziala biltzarra XIX
Informazioa, Izen-ematea

Acción colectiva y trabajo psicosocial frente al estado del malestar.
Congreso política social.
Programa, Inscripción.

http://WWW.IKUSBIDE.ORG

%d bloggers like this: