logotipo Hestia

HESTIA ZERBITZUA

Hestia eskakizun gutxiko Eguneko Arreta Zerbitzua da, eta hainbat zerbitzu eta jarduera eskaintzen ditu bizitegi-bazterketa larrian dauden pertsonen oinarrizko beharrak asetzeko.

Hestia 2000. urtean sortu zen Topaleku izenaren azpian. Gaur egun, Arrats Elkarteak kudeatzen duen udal-zerbitzua da.

logotipo Hestia

HESTIA ZERBITZUA

Hestia eskakizun gutxiko Eguneko Arreta Zerbitzua da, eta hainbat zerbitzu eta jarduera eskaintzen ditu bizitegi-bazterketa larrian dauden pertsonen oinarrizko beharrak asetzeko.

Hestia 2000. urtean sortu zen Topaleku izenaren azpian. Gaur egun, Arrats Elkarteak kudeatzen duen udal-zerbitzua da.

Zerbitzua Donostiako Ondarreta Pasalekua 26, hirugarren pisuan. zenbakian dago kokatua eta 20 pertsonentzako tokia du.

.

Zerbitzua Donostiako San Bartolome kaleko 27. zenbakian dago kokatua eta 20 pertsonentzako tokia du.

Jakin dugu bazterketa larrian dauden pertsona batzuek, haientzako sortu diren gailu eta baliabideetara sartzean porrot egiten dutela.

Desegituratze pertsonal eta isolamendu sozial handia dutenez, Funtsezkoa iruditzen zaigu lan-arlo bat garatzea, sistematikoki baztertzen dituzten pertsonengan oinarritzen dena. Pertsona horiengana hurbildu eta aldaketara bultzatzeko asmoz, Hestia Eguneko Arreta Zerbitzua garatzea planteatzen dugu.

HESTIA Eguneko Arreta Zerbitzua

Eguneko Arreta Zerbitzuak hiru ekintza-ildotan oinarritutako metodologia du, elkarrekin erlazionatuta eta koordinatuta:

  • Kaleko lana
  • Eguneko zentroan esku hartzea
  • Komunitate-eremuetan lan egitea

Programa osagarri bat da, udal-mailako gizarte-zerbitzuekin koordinatu beharrekoa, eta, bereziki, Gizarte Larrialdietako udal-zerbitzuarekin (SMUS), Gaueko (Gaueko Harrera-Zerbitzua) eta Gizarte-Harrerako Udal-Zentroarekin.

 

Eguneko Zentroa

Eguneko zentroa topaleku bat da.Bertan, bitartekaritzaren bidez, arazoa duten pertsonen arteko harremana bultzatzen da. Kalearen ordezko eguneko erreferente bat eskaintzen dugu indibiduoaren errespetu eta onarpenetik abiatuta, motibatuz, aldaketa-prozesuak bultzatea.

Etxerik gabeko pertsonei eman ohi zaien arreta beharrezkoak diren gauza materialak asetzean oinarritu izan da, eta aldiz arreta gutxi eskaini zaio harreman-esparruan sortzen diren arazoei. Pertsona horiek ez dute nola dauden adierazteko espaziorik.Harremanetarako espazioa sortzea beharrezkoa da.

Hestia Donostia

Harremanak eta elkarretaratzeak bultzatu nahi dira, ez bakarrik baliabidea erabiltzen duten pertsonen eta bertako profesionalen artean, baita komunitatearekin ere, herritarrak pertsona horiek berreskuratzeko prozesuan inplikatuz.Herritarren parte-hartzea barne hartzen duen gune bat eskainiko dugu, erakundearekin lankidetzan aritzeaz gain, sentsibilizazio-tresna baliotsua izango dena. Boluntariotza funtsezko elementua izango da gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen errealitatea komunitateari transmititzeko,eta eskubide osoko herritar gisa gizarteratzeko prozesuan parte hartuko du.

Calle

Kanpo-Lana

Kanpolanaren helburua Donostiako kaleetan dauden pertsonengana hurbiltzea da. Gu gara haien espaziora hurbiltzen garenak, baliabideetarako sarbidea errazteko, haien eta arreta-dispositiboen arteko zubi gisa egingo dugu lan.

Horrela, kaleko lanaren bidez, baliabideak izango dira gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen topaketara joaten saiatuko direnak, eta ez alderantziz. Kasu bereziki larrietan, narriadura fisiko eta/edo psikiko handia dutenetan pertsonak ez dira beren kabuz baliabide deribatuetara iritsiko.

Kaleko lana bi profesionalek osatzen dute, eta honako jarduera hauek egingo dituzte: ingurunearekin lan egitea, eguneroko irteerak, banakako laguntzak eta larrialdiko irteerak.

Kanpo-Lana

Kanpolanaren helburua Donostiako kaleetan dauden pertsonengana hurbiltzea da. Gu gara haien espaziora hurbiltzen garenak, baliabideetarako sarbidea errazteko, haien eta arreta-dispositiboen arteko zubi gisa egingo dugu lan.

Horrela, kaleko lanaren bidez, baliabideak izango dira gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen topaketara joaten saiatuko direnak, eta ez alderantziz. Kasu bereziki larrietan, narriadura fisiko eta/edo psikiko handia dutenetan pertsonak ez dira beren kabuz baliabide deribatuetara iritsiko.

Kaleko lana bi profesionalek osatzen dute, eta honako jarduera hauek egingo dituzte: ingurunearekin lan egitea, eguneroko irteerak, banakako laguntzak eta larrialdiko irteerak.

Espazio komunitarioetan lan egitea.

Zerbitzu honen bidez, pertsona horiekin egiten ari den esku-hartzea osatu nahi da, sustapen pertsonalerako espazioak sortuz.
Gizarteratzearen eta jarduera normalizatuetan parte hartzearen bidez,  haien ongizate psikologikoa indartzen dugu. Jarduera horiekin, eta taldean duten parte-hartzearekin batera, pertsonaren aldaketa-eragiten dugu, eta hobekuntza-prozesuak hasi eta/edo mantentzen dituzte.

Aisialdia aprobetxatuz, erabiltzaileak hainbat jardueratan eta taldetan inplikatzea bilatuko da, eta jarduera eta talde horien bidez autoestima eta motibazioa areagotzea ekarriko duten espiral positiboak sortzea.

Esperientziak erakusten du bazterketa-egoeran dauden pertsonek aisialdian parte hartzeko espazio motibagarriak proposatzea, helburu bera duen talde bat sortuz, oso tresna indartsua delako geldirik dauden pertsonak aktibatzeko.
Beraz, espazio komunitarioa leku egokia da pertsonek gaitasun indibidual eta sozialak modu naturalean garatu ahal izateko, hala nola talde-lana, lankidetza eta beren egoera pertsonala eta soziabilitatea hobetuko duten antolamendua.
Ziur gaude interakzio sozialak erantzun solidarioak susta ditzakeela komunitatearen aldetik, bai bazterketa-egoeran dauden pertsonentzat, bai komunitatearentzat berarentzat.

Beraz, programak gizartearen parte-hartzea bultzatzen du, gizartea sentsibilizatzeko eta etxegabetasun-egoeran dauden pertsonei buruzko ikuspegi positiboa emateko.

Espazio komunitarioetan lan egitea.

Zerbitzu honen bidez, pertsona horiekin egiten ari den esku-hartzea osatu nahi da, sustapen pertsonalerako espazioak sortuz.

Kutxaespazio

Gizarteratzearen eta jarduera normalizatuetan parte hartzearen bidez,  haien ongizate psikologikoa indartzen dugu. Jarduera horiekin, eta taldean duten parte-hartzearekin batera, pertsonaren aldaketa-eragiten dugu, eta hobekuntza-prozesuak hasi eta/edo mantentzen dituzte.

Aisialdia aprobetxatuz, erabiltzaileak hainbat jardueratan eta taldetan inplikatzea bilatuko da, eta jarduera eta talde horien bidez autoestima eta motibazioa areagotzea ekarriko duten espiral positiboak sortzea.

Esperientziak erakusten du bazterketa-egoeran dauden pertsonek aisialdian parte hartzeko espazio motibagarriak proposatzea, helburu bera duen talde bat sortuz, oso tresna indartsua delako geldirik dauden pertsonak aktibatzeko.

Beraz, espazio komunitarioa leku egokia da pertsonek gaitasun indibidual eta sozialak modu naturalean garatu ahal izateko, hala nola talde-lana, lankidetza eta beren egoera pertsonala eta soziabilitatea hobetuko duten antolamendua.

Ziur gaude interakzio sozialak erantzun solidarioak susta ditzakeela komunitatearen aldetik, bai bazterketa-egoeran dauden pertsonentzat, bai komunitatearentzat berarentzat.

Beraz, programak gizartearen parte-hartzea bultzatzen du, gizartea sentsibilizatzeko eta etxegabetasun-egoeran dauden pertsonei buruzko ikuspegi positiboa emateko.