INMIGRAZIOA

Aholku-Sarea

npleguko eta Gizarte Politiketako Sailak sustatu du Aholku Sarea, helburutzat hartuta atzerritartasunaren alorreko aholkularitza juridikoa ematea kalteberetasun egoeran dauden etorkinei eta profesionalei -herri-administrazioetakoei eta hirugarren sektorekoei, etorkinekin inklusio-prozesuetan diharduten heinean-.

Hori guztia, xedetzat hartuta atzerritarrei erregularizazioa erraztea,bai eta prebentzio-lana egitea gerora irregulartasun-egoerarik gerta ez dadin, familiako bizitzaren alde eginda betiere.

 

Harrerarako Udal Plana duten Toki Erakundeak

udal mailan etorkinentzako harrera-sarea sortzea bultza dezaten, gizarte zerbitzuen baitan, etorkinen integrazioaren mesederako.

Administrazio eta Erakunde Autonomiadunak:

Foru Administrazioak

Toki Administrazioak

Eraberean:

TRATU-BERDINTASUNAREN ALDEKO ETA DISKRIMINAZIOAREN AURKAKO SAREA

Sareak

Aholku Sarea:

Atzerritartasunaren alorreko Euskal Zerbitzu Juridikoa